SQUASH AND MORE ORZECH

realizacja: 2015
powierzchnia: 1500 m2
zakres:
projekt koncepcyjny
projekt wykonawczy wnętrz
nadzory autorskie
SIW
identyfikacja wizualna marki