MILLENNIUM BANK PLACÓWKA MODELOWA GDAŃSK

realizacja: 2016
powierzchnia: 100 m2
zakres:
branch concept
manual projektowy nowego standardu
projekt budowlany
projekt wykonawczy wielobranżowy
nadzory autorskie
projekty mebli niestandardowych